Program

Deň plný informácií. Konferencia 9. 2. 2016

08:30 - 09:00

Registrácia účastníkov, ranná káva

09:00 - 09:35

BUDERUS, Frank Stengel – Optimalizácia návrhu plynovej kotolne

 • Plynové kotolne s kondenzačnými kotlami do výkonu 1500 kW
 • Hydraulické zapojenia kotlov s prihliadnutím na bezpečnú prevádzku
 • Časté chyby pri návrhu a inštalácii

Prednáška v Anglickom jazyku

Frank Stengel zabezpečuje technickú podporu značky Buderus pre strednú Európu. Je zodpovedný za technickú podporu kotlov stredných a veľkých výkonov značiek Buderus a Bosch. Jeho dlhoročné praktické skúsenosti využívame pri návrhu komplikovaných vykurovacích systémov ako aj pri riešení problematických inštalácií

09:40 - 10:15

CLIMAPORT s.r.o., Peter Behúl – Analýza investičných a prevádzkových nákladov a návratnosti u riešenia TZB technológií prostredníctvom tepelných čerpadiel vs. štandardným riešením cez plynové kotly a alebo diaľkové rozvody CZT

 • Popis typického projektu – Obchodné centrum… polyfunkcia – retaily / 23.000 m2 / + administratíva / 24.000 m2 /,
 • Vstupy – zadanie, tepelné prestupy a zisky,
 • Analýza a metodika,
 • Výsledky výpočtov a meraní, vysvetlenia,
 • Optimalizácia návrhu, možnosti zmeny a dopad na cenu investície a prevádzku,
 • Skryté úspory, technické výhody jednotlivých riešení,
 • Vyčíslenie dodatočných úspor pri rekuperácii tepla, voľnom chladení.

Prednáška v slovenskom jazyku

Peter Behúl je riaditeľom v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom a optimalizáciou systémových riešení pre TZB technológie a súčasne je distribútorom zn. CARRIER a ALFA LAVAL pre SR. V oblasti TZB pracuje už 18 rokov.

10:20 - 10:55

GRUNDFOS s.r.o., Ľuboš Kulíšek – Inteligentné čerpadlá pre systémy TZB

 • Predstavenie spoločnosti Grundfos
 • Sortiment pre kompletné vybavenie komerčných budov
 • Nové riešenie regulácie a nadväznosti na MaR
 • Nutnosť stanovenia režimu riadenia obehových čerpadiel v projektovej dokumentácii

Prednáška v slovenskom jazyku

Ľuboš Kulíšek pracuje na pozícii Riaditeľ organizačnej zložky Grundfos SK so zodpovednosťou za celú Slovenskú republiku a priamo riadi segment Technické zariadenia budov na území Slovenska. V spoločnosti Grundfos pracuje 20 rokov.

10:55 - 11:10

Coffee break

11:10 - 11:45

SYSTEMAIR a.s., Roman Fojtík – Vzduchové dverové clony – štandardný prvok VZT projektov budov prispievajúci k celkovému zníženiu energetických strát budov

 • Funkcia, návrh a dimenzovanie – kompromis účinnosti, energetickej spotreby a komfortu
 • Trendy v regulácii a prevádzke VZT dverových clôn
 • Prehľad vhodných modelov VZT clôn podľa typu vstupného otvoru a spôsobu montáže

Prednáška v slovenskom jazyku

Roman Fojtík je špecialistom na výrobný sortiment VZT jednotiek Systemair, návrh/predaj.

11:50 - 12:25

DANFOSS spol. s r.o., Ján Bučkuliak – odovzdávacie stanice tepla

 • Všeobecné rozdelenie odovzdávacích staníc tepla
 • Komponenty použité v odovzdávacích výmenníkových staniciach
 • Inovované tepelné výmenníky MicroPlate
 • Výhody ich použitia
 • Efektívne prevádzkovanie odovzdávacích staníc tepla

Prednáška v slovenskom jazyku

Ján Bučkuliak pracuje v Danfoss spol. s r.o. Zlaté Moravce ako špecializovaný predajca pre výmenníkové stanice a zároveň zabezpečuje servis k týmto výmenníkovým staniciam už vyše 6 rokov.

12:25 - 13:45

Obed, infomarket

13:45 - 14:20

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL, Michal Baránek – VRV systémy a chladiace trámy

 • Energetická hospodárnosť systémov
 • Výhody a nevýhody chladiacich trámov a porovnanie s VRV riešením
 • Hodnotenie výkonových parametrov VRV systémov v praxi

Prezentácia v slovenskom jazyku

Michal Baránek pracuje na pozicií Podpora pre projektantov so zodpovednosťou za celé Slovensko a zároveň absolvoval aj certifikované štúdium pre BREEAM a LEED metódu.

14:25- 15:00

JAGA N.V., Pierre Schoefs – Prelom v tradičnom spôsobe myslenia investovaním do vývoja inovatívnych produktov, ktoré majú nižšiu spotrebu energie a paliva. Výber najekologickejších a udržateľné cesty by nemali byť možnosťou, ale naopak by to mala byť prirodzená voľba

 • Inovácia pre lepšiu a udržateľnú budúcnosť
 • Systém pre kúrenie, chladenie a vetranie s rekuperáciou tepla – JAGA FRESH
 • Použitie nových materiálov a výrobných techník neslúži len pre lepšiu výkonnosť, ale je cestou, ktorá vedie cez design a povyšuje jaga produkty od designových predmetov na predmety umelecké

Prednáška v anglickom jazyku

Pierre Schoefs 

15:05 - 15:40

FLAIR, a.s., Anton Šalátek – Trendy vo zvlhčovaní vzduchu

Najnovšia generácia elektrických odporových zvlhčovačov Condair RS

 • Technické charakteristiky
 • Navrhovanie, zásady inštalácie
 • Patentovaný systém odstraňovania vodného kameňa „Scale Management“
 • Nový LCD a Integrácia do BMS

Adiabatické hybridné zvlhčovanie s najvyššou mierou hygieny prevádzky – Condair DL

 • Hybridné zvlhčovanie – rozprašovanie + odparovanie, efektívne a úsporné
 • Preventívne hygienické opatrenia (rozptylová vzdialenosť, prevencia rastu biofilmu, prevencia prieniku aerosolov, návrh kompatibilnej regulácie, certifikované súčasti zvlhčovača)

Prednáška v slovenskom jazyku

Anton Šalátek je riaditeľom organizačnej zložky Slovensko firmy Flair, a.s.  V roku 2004 založil na Slovensku organizačnú zložku firmy Flair, a.s. so zameraním na dovoz, predaj a servis zvlhčovačov, odvlhčovačov a ďalšieho sortimentu. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a výstav s cieľom prispieť k lepšej znalosti danej problematiky. Za úspech považuje zmenu myslenia projektantov, inštalatérov a užívateľov, ktorí už neberú zvlhčovanie ako komfort, ale ako štandard.

15:40 - 15:55

Coffee break, infomarket

15:55 - 16:30

Wolf Slovenská republika s.r.o., Andrej Píš – Požiadavky na vzduchotechnické jednotky po 1. 1. 2016 – dopady a nové výzvy (smernica o ErP) čo so sebou prinášajú Nariadenia Komisie EÚ č. 1253/2014 a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014

 • Ako budú po novom vyzerať VZT jednotky (konštrukcia, technické riešenia)
 • Ako nariadenia EU ovplyvnia navrhovanie a prevádzku VZT jednotiek
 • Prípadové štúdie VZT jednotiek  –  návrh jednotky v roku 2015/2016/2018

Prednáška v slovenskom jazyku

Andrej Píš je špecialista technických riešení VZT.  Vyštudoval Slovensku technickú univerzitu v Bratislave Strojnícku fakultu, odbor tepelná technika a technika prostredia. Počas pracovne činný  v obore, hlavne v oblasti vetrania a chladenia. Pôsobil na pozíciách ako projektový manažér, či projektant VZT.

16:35 - 17:05

HERZ, spol. s r.o., Stanislav Láštic – Aplikácia produktov HERZ v moderných budovách. Energocentrála

 • Armatúry pre hydraulické vyregulovanie chladiacich a vykurovacích spotrebičov
 • Sálavé vykurovanie a chladenie
 • Priemyselné armatúry pre vykurovanie a chladenie
 • Energocentrála – ekologický zdroj tepla a chladu

Prednáška v slovenskom jazyku

Stanislav Láštic pracuje v spoločnosti HERZ ako projektový manažér.

17:05 - 18:00

Tombola, infomarket

18:00 - 19:00

Večera

19:00 - 21:00

Večerný program

Prípadné zmeny vyhradené

Medzinárodná odborná konferencia zameraná na prezentáciu v oblasti TZB určená pre architektov, projektantov, zástupcov realizačných spoločníkov a ďalším stavebným odborníkov.

Termín podujatia je 9. 2. 2016 počas výstavy AQUATHERM
v hoteli MIKADO**** v Nitre.

ORGANIZÁTOR

klimak

MEDIÁLNY PARTNER

tzb

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku.

SKGBC

Slovenská rada pre zelené budovy.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia