Program

Deň plný informácií. Konferencia 7.2. 2017

08:30 - 09:00

Registrácia účastníkov, ranná káva

9:00 - 9:35

Atrea s.r.o., Tomáš Kott – Kompletné systémy vetrania a chladenia (veľko)kuchýň a priľahlých prevádzok s použitím najmodernejších technológií

 • Príklady z praxe – Ústredie ČSOB v Prahe – celoplošné odsávanie, výmena vzduchu, likvidácia tukov pomocou UV-C filtrácie
 • Nemecká smernica VDI 2052 a nová európska norma EN 16282 pre (veľko)kuchyne
 • Ecodesign vetracích jednotiek a vetranie (veľko)kuchýň
 • Moderné technológie pre vetranie (veľko)kuchýň

Prednáška v českom jazyku

Tomáš Kott zab pracuje v spoločnosti ATREA od roku 2002, začínal na pozícii technického obchodného zástupcu, neskôr na pozícii produktového a projektového manažéra. Od roku 2010 je vedúcim obchodu pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

09:40 - 10:15

CLIMAPORT s.r.o., Peter Behúl – Porovnanie prevádzkových nákladov a návratnosti fan-coilových jednotiek s EC vs. AC motormi

 • Konštrukčné špecifiká a dizajn
 • Vstupné údaje a analýza
 • Modelové situácie a návrhy pre optimalizáciu
 • Kalkulácie investícií a návratností
 • Výpočet prevádzkových nákladov počas životného cyklu ( Life cycle costs analysis)
 • Výhody jednotlivých riešení
 • Prínosy koncepty FCU s EC motormi pre investorov a prevádzkovateľov

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Peter Behúl je riaditeľom v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom a optimalizáciou systémových riešení pre TZB technológie a súčasne je distribútorom zn. CARRIER a ALFA LAVAL pre SR. V oblasti TZB pracuje už 19 rokov.

10:20 - 10:55

Robatherm Slovensko s.r.o., Eduard Jánoš – Antimikrobiálna povrchová úprava vzduchotechnických jednotiek

 • Vstupné údaje a analýza
 • Modelové situácie a návrhy pre optimalizáciu
 • Usadzovanie a rozmnožovanie mikroorganizmov na povrchu
 • Antimikrobiálna povrchová úprava vzduchotechnických jednotiek – unikátne riešenie od firmy Robatherm
 • Certifikované v roku 2010
 • Overená účinnosť antimikrobiálnej povrchovej úpravy po 6 rokoch používania v roku 2016
 • Výsledky testov, porovnanie s nanostriebrom
 • Ďalšie technické riešenia pre AHU pre zdravotníctvo

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Eduard Jánoš – Výhradné zastúpenie spoločnosti robatherm v Slovenskej republike. Predajom VZT jednotiek na slovenskom trhu sa zaoberá od roku 1998.
Zameranie na individuálne na mieru šité riešenia, ktoré splňujú aj najprísnejšie požiadavky na funkčnosť, hygienu, bezpečnosť a energetickú efektívnosť.

 

 

10:55 - 11:10

Coffee break

11:10 - 11:45

Elektrodesign Ventilátory spol. s.r.o., Otakar Pump – Vetrací systém so spätným získavaním tepla ako ochrany pred pôsobením nepriaznivých vplyvov tesnej obálky budov

 • Všeobecné požiadavky na obytné budovy a ich vnútorné prostredie
 • Možné systémy vetrania obytných budov
 • Decentralizované systémy vetrania
 • Zhrnutie a záver

 

Prednáška v českom jazyku

Otakar Pump – technický riaditeľ spoločnosti Elektrodesign Ventilátory spol. s.r.o. Vyštudoval České vysoké učení technické v Prahe. Po štúdiách pracoval pre spoločnosť Janka Radotín a.s. na pozícii vývojového vedúceho VZT jednotiek. V roku 2010 nastúpil do spoločnosti Elektrodesign.

11:50 - 12:25

IMI Hydronic Engineering, Josef Jáchim – Regulácia koncových jednotiek pomocou najnovších technológií

 • Porovnanie plynulej a ON/OFF regulácie
 • Unikátne riešenie pre chladiace systémy – prípadová štúdia
 • Automatická regulácia prietokov – princíp, varianty riešení, výhody
 • Možnosti a výhody digitálne konfigurovateľných pohonov
 • Systémy pripravené na zmeny potrieb budovy v čase
 • Porovnanie investičných nákladov jednotlivých variant riešenia

 

Prednáška v českom jazyku

Josef Jáchim – technický riaditeľ spoločnosti IMI Hydronic Engineering, ktorá je svetovým lídrom v oblasti hydronického vyváženia a regulácie sústav, termostatické regulácie, udržovanie tlaku a kvality vody. Hlavné produkty sú značky TA, HEIMEIER a PNEUMATEX.

12:25 - 13:45

Obed, infomarket

13:45 - 14 :20

ITP Control s.r.o., Jozef Kurilla – CLIMOTION – Komfortný, účinný a inteligentný ventilačný systém

 • Krátke predstavenie firmy
 • Energia je vzácna komodita – aj malé zmeny prinesú značný efekt
 • Ako to funguje?
 • Výhody systému
 • Oblasti použitia, referencie

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Jozef Kurilla – v spoločnosti ITP Control pracuje od roku 2011 ako softvérový inžinier pre oblasť merania a regulácie, kam nastúpil po ukončení štúdia na FEI STU – študijný program kybernetika

14:25 - 15:00

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL, Vladimír Orovnický – Efektívne zvyšovanie hospodárnosti prevádzky VRV systémov pri chladení a vykurovaní budov

 • Využívanie kontinuálneho sledovania prevádzky pri VRV klimatizačných systémoch
 • Analýza získaných dát ich vyhodnotenie v rámci projektu realizovaného na Slovensku
 • Monitorovanie zariadení a využitie prediktivného servisu
 • Využitie kontinuálneho monitoringu v  oblasti tepelných čerpadiel vzduch/voda

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Vladimír Orovnický – Absolvent STU strojníckej fakulty v Bratislave. V odvetví pôsobí od roku 2002 a v súčastnosti pôsobí na pozícii Managing Director v spoločnosti Daikin Slovensko.

15:05 - 15:40

Rehau s.r.o., Igor Maco – Využitie stavebných konštrukcií v prospech TZB technológií v praxi

 • Energetické pilóty
 • Aktivácia betónovej konštrukcie v administratívnych budovách
 • Aktivácia betónovej konštrukcie v individuálnej výstavbe
 • Alternatívny spôsob chladenia v bytovej výstavbe

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Igor Maco – v spoločnosti REHAU s.r.o., Bratislava pracuje od roku 2008 – začínal ako technický poradca a špecialista na tepelné čerpádlá, v rokoch 2012 -2015 pôsobil v REHAU GmbH, Rakúsko ako technický špecialista na plošné vykurovanie pre región SEE a produkt manažment. V roku 2015 získal autorizáciu na SKSI v odbore I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a v súčastnosti pracuje v REHAU s.r.o., Bratislava na pozícii technický špecialista.

15:40- 15:55

Coffee break, infomarket

15:55 - 16:30

LG Electronics CZ, s.r.o., Karel Dufek – Požiadavky na riešenie klimatizácie bytových domov z pohľadu projektanta a investora

 • Základné požiadavky na systémy klimatizácie
 • Rozbor jednotlivých systémov
 • Novinky LG pre rok 2017 s vysokou variabilitou

 

Prednáška v českom jazyku

Karel Dufek – 5 rokov technický manažér divízie klimatizácie v spoločnosti LG Electronics CZ s.r.o., hlavná náplň práce je technická podpora projektantov a realizačných firiem, zaškoľovanie inštalačných firiem na štandardy výrobcov, spúšťanie VRF systémov vrátane nadradeného riadenia. Má 21 ročnú skúsenosť s projekciou, realizáciou a spúšťaním v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie. Vzdelanie: Vysoké učení technické, odbor TZB.

16:35 - 17:15

Tombola

17:15 - 17:50

Systemair a.s., Peter Duffek – Optimalizácia vetrania budov systémami VAV / CAV

 • Systémy ventilácie budov orientované na momentálnu potrebu, využívajúce reguláciu prietoku vzduchu CAV / VAV.
 • Možnosti a prostriedky optimalizácie prevádzky a energetickej náročnosti týchto systémov

Prednáška v slovenskom jazyku

Peter Duffek – produktový manažér pre VZT distribučné elementy v spoločnosti Imos-Systemair a.s., zaoberajúcej sa výrobou prvkov distribúcie vzduchu a protipožiarnych prvkov pre VZT systémy. Prax  v oblasti VZT – 4 roky, 23 rokov v oblasti automatizácie priemyslu a budov.

17:50 - 18:30

Flair, a.s., Anton Šalátek – Kondenzačné a adsorpčné odvlhčovače v praxi

 • Prečo odvlhčovať?
 • Kondenzačné odvlhčovače
 • Adsorpčné odvlhčovače
 • Príklady z praxe

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Anton Šalátek – riaditeľ organizačnej zložky Slovensko firmy Flair, a.s. Je absolventom Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave s následnou praxou výlučne vzduchotechnického zamerania. V roku 2004 založil na Slovensku organizačnú zložku firmy Flair, a.s. so zameraním na dovoz, predaj a servis zvlhčovačov, odvlhčovačov a ďalšieho sortimentu. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a výstav s cieľom prispieť k lepšej znalosti danej problematiky. Za úspech považuje zmenu myslenia projektantov, inštalatérov a užívateľov, ktorí už neberú zvlhčovanie ako komfort, ale ako štandard.

18:30 - 18:50

Ukončenie konferencie, odovzdanie balíčkov pre účastníkov konferencie

TECHFORUM 2017 – oficiálna konferencia veľtrhu AQUATHERM 2017 zameraná na prezentáciu v oblasti TZB určená pre architektov, projektantov, zástupcov realizačných spoločníkov a ďalším stavebným odborníkov.

Podujatie sa konalo dňa 7. februára 2017 počas výstavy AQUATHERM 2017
v priestoroch

Kongresového centra výstaviska Agrokomplex, Nitra 

ORGANIZÁTOR

klimak

MEDIÁLNY PARTNER

jaga tzb