Program

Tu nájdete informácie o programe odbornej konferencie 2020.

08:30 - 08:50

Registrácia účastníkov, ranná káva

08:50 - 09:00

Začiatok konferencie

09:00 - 09:20

ROBERT BOSCH spol. s r.o., Peter Muškát – Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy spoločnosti Robert Bosch spol. s r o.

 • Stávajúci stav objektu a základné informácie
 • Rozsah rekonštrukcie
 • Nový stav objektu po hĺbkovej rekonštrukcii
 • Popis systému pre zabezpečenie tepelnej pohody v objekte
 • Prínos a zhodnotenie z hľadiska úspory energie  v objekte

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Ing. Peter Muškát, PhD. – od roku 2017 pracuje vo firme Robert Bosch spol. s r.o. na divízii Termotechnika Buderus v pozícii business developera pre tepelné čerpadlá, rekuperáciu a kogeneračné jednotky a je zodpovedný za technickú podporu pre projektantov, montážne firmy a zmluvných partnerov v oblasti TČ, rekuperácie a kogenerácie. Má viac ako 15 ročné skúsenosti z projekcie a montáže tepelných zdrojov malých aj veľkých výkonov, projekcie vykurovania a vonkajších rozvodov tepla. Aktívne prednášal na STU v Bratislave predmety so zameraním na zdroje tepla, obnoviteľné zdroje energii, výrobu a distribúciu tepla. Navyše sa pravidelne a aktívne zúčastňuje vedeckých konferencií a odborných podujatí so zameraním na vykurovacie systémy, zdroje tepla a obnoviteľné zdroje energii.

09:25 - 09:45

SAMSUNG Electronics Czech and Slovak, s.r.o. , Andrej Píš – “One Samsung”

 • Nové energetické účinné technológie – Wind-Free™
 • Dekarbonizacia budou
 • b.IoT
 • Účinné riešenia v praxi

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Andrej Píš – v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. pracuje ako Key account manager a má na starosti predaj klimatizačných jednotiek Samsung na Slovensku. Vyštudoval Slovensku technickú univerzitu v Bratislave Strojnícku fakultu, odbor tepelná technika a technika prostredia.V odvetví pôsobí od roku 2004.

09:50 - 10:10

CLIMAPORT s.r.o., Juraj Kupčík – Efektívne vykurovanie pomocou klimatizačnej jednotky s vysokým koeficientom sezónnej účinnosti SCOP

 • Monitorovanie a záznam parametrov teploty a el. príkonu v typickom priestore.
 • Porovnanie s konvenčnými zariadeniami so štandardnou účinnosťou
 • Ekonomické aspekty, návratnosť vyššej investície

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Juraj Kupčík je obchodným riaditeľom v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom a optimalizáciou systémových riešení pre TZB technológie a súčasne je distribútorom značky CARRIER a ALFA LAVAL pre Slovenskú republiku.

10:15 - 10:30

VICTAULIC, Michal Bek – Ukážka použitia 3D systémov v TZB pomocou virtuálnej reality

10:30 - 10:45

Coffee Break I.

 • Občerstvenie
 • Infomarket
 • VZT virtuálna realita (live ukážky)

10:45 - 10:55

Odovzdávanie ocenení SSTP

11:00 - 11:20

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL, Vladimír Orovnický – Budúcnosť chladiacej a klimatizačnej techniky

 • Úloha chladenia v energetickom ekosystéme
 • Autoregulácia vnútornej teploty na základe detekcie únavy pomocou rozpoznávania tváre
 • Vplyv teploty na kvalitu spánku
 • Klimatizácia a životné prostredie – emisie v životnom cykle klimatizácie
 • Vplyv NECP na slovenský trh

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Vladimír Orovnický – Vladimír Orovnický je absolventom STU strojníckej fakulty v Bratislave. V odvetví pôsobí od roku 2002 a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ v spoločnosti Daikin Slovensko.

11:25 - 11:45

GRUNDFOS s.r.o., František Nemerád – Využitie potenciálu čerpadiel Grundfos v praxi

 • Podiel čerpadiel na globálnej spotrebe elektrickej energie
 • Možnosti regulácie čerpacích systémov vo vzťahu k požiadavkám legislatívy
 • Certifikáty udržateľnosti budov a rola čerpadiel
 • Moderné trendy a budúcnosť v oblasti čerpacej techniky

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Nemerád František – projektový manažér CBS v spoločnosti Grundfos pracuje na rôznych pozíciách od roku 2013 a postupne sa vypracoval na pozíciu projektového manažéra pre Česku a Slovensku republiku, ktorú zastáva od roku 2018. Podieľal sa na realizácii celej rady významných projektov v oblasti komerčnej výstavby, kde využíva svoje obchodné, prezentačné a analytické vedomosti podporované hlbokým technickým know-how. Okrem projektového riadenia má tiež priamu zodpovednosť za zákaznícky kmeň výrobcov, ktorým spoločnosť Grundfos dodáva čerpadlá v prevedení OEM.

11:45 - 12:45

Obed

 • Občerstvenie
 • Infomarket
 • TZB virtuálna realita (live ukážky)

PANELOVÁ DISKUSIA K I. BLOKU

13:20 - 13:40

robatherm Slovensko s.r.o., Eduard Jánoš – Individuálne riešenie zariadení robatherm

 • robatherm – krátke predstavenie kto sme a čo robíme
 • Detaily k nášmu oplášteniu (Dáta + Fotografie) + ako je opláštenie vystavané
 • Neobmedzená flexibilita – vzduchotechnické zariadenia individuálneho tvaru, farieb a riešení
 • Projekt v detaile: Bayer Grenzach

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Eduard Jánoš – Výhradné zastúpenie spoločnosti robatherm v Slovenskej republike. Predajom VZT jednotiek na slovenskom trhu sa zaoberá od roku 1998. Zameranie na individuálne na mieru šité riešenia, ktoré splňujú aj najprísnejšie požiadavky na funkčnosť, hygienu, bezpečnosť a energetickú efektívnosť.

13:45 - 14:05

FLAIR, a.s., Anton Šalátek – Econosorb – adsorpčné a kondenzačné odvlhčovanie v jednom zariadení

 • Prečo odvlhčovať?
 • Odvlhčovanie – kondenzačný, absorpčný a adsorpčný princíp
 • Kondenzačné odvlhčovanie – výhody, použitie
 • Adsorpčné odvlhčovanie – výhody, použitie
 • Kombinácia kondenzačného a adsorpčného odvlhčovania – funkčný princíp, použitie, výhody
 • Príklady z praxe, Technické údaje a energetická náročnosť

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Anton Šalátek je riaditeľom organizačnej zložky Slovensko firmy Flair, a.s.  V roku 2004 založil na Slovensku organizačnú zložku firmy Flair, a.s. so zameraním na dovoz, predaj a servis zvlhčovačov, odvlhčovačov a ďalšieho sortimentu. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a výstav s cieľom prispieť k lepšej znalosti danej problematiky. Za úspech považuje zmenu myslenia projektantov, inštalatérov a užívateľov, ktorí už neberú zvlhčovanie ako komfort, ale ako štandard.

14:10 - 14:30

HILTI Slovakia spol. s r.o., Martin Lichý – Optimalizácia návrhu závesného systému pomocou BIMu

 • BIM + HILTI – prínos pre našich partnerov
 • Hilti v BIMe / náš prístup
 • BIM Execution plan – zodpovednosti pri projektovaní v BIMe
 • BIM referenčné projekty

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Ing. Martin Lichý – V HILTI začínal na pozícii Field Engineer, neskôr ako Solar Line Developer, Top Project Manager. Od roku 2016 Martin viedol tímy National Key Account a posledné 2 roky bol Area Sales Managerom pre segmenty Energy & Industry. HILTI prístupom systémového riešenia na veľkých stavbách projektovaných v BIM softvéroch a rozvoji spolupráce s TOP partnermi na Slovensku HILTI investovalo aj do BIM tímu a Martin je aktuálne BIM Project Managerom.

14:30 - 14:45

Coffee break II.

 • Občerstvenie
 • Infomarket
 •  TZB virtuálna realita (live ukážky)

14:45 - 15:05

ATREA s.r.o., Martin Bažant – Realizácia riadeného vetrania na školách

 • Prehľad úspešných projektov vetrania škôl
 • Netradičné riešenia vybraných objektov
 • Dôraz na efektívny pomer investičných a prevádzkových nákladov
 • Návrh systémov vo vzťahu k architektonickému riešeniu objektov

 

Prednáška v českom jazyku

Martin Bažant – Od roku 2012 zamestnanec firmy ATREA s.r.o. so zameraním na systémy pre rodinné domy a byty. Od roku 2014 do súčasnosti pôsobí na pozícii produktového manažéra pre oblasť rodinných domov, bytov a zdrojov tepla. V rámci svojej pracovnej pozície zodpovedá za prípravu a zavádzanie nových produktov pre daný segment vrátane následného merania a vyhodnocovania ich prevádzkových vlastností.

15:10 - 15:30

DANFOSS, spol. s r.o., Miroslav Ďuroš – Bytové stanice v bytoch s podlahovým vykurovaním

 • Prehľad bytových staníc
 • Porovnanie bytových staníc
 • Regulácia teploty domácnosti priestorovým termostatom
 • Predstavenie systému Danfoss ICON®

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Miroslav Ďuroš – V roku 1991 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave odbor Jadrové energetické stroje a zariadenia. Vo firme Danfoss pôsobí 24 rok. V spoločnosti prešiel rôznymi pozíciami. V súčasnosti sa venuje projektovému predaju.

15:30 - 15:40

Tombola

15:40 - 16:00

Ukončenie konferencie, odovzdanie balíčkov účastníkom konferencie

*prípadné zmeny vyhradené

eTECHFORUM 2021 sa bude pre aktuálnu situáciu konať prostredníctvom LIVE PRENOSU a bude vysielané prostredníctvom virtuálneho veľtrhu TZBexpo, ktoré bude prebiehať v dňoch 23. – 26. februára 2021.

Počas VII. ročníka konferencie vystúpia poprední odborníci z HVAC odvetvia, ktorí prinesú inovatívne pohľady na aktuálnu tému bezpečnosti a noviniek z oblasti TZB. Publikum bude s našimi odborníkmi prepojené prostredníctvom interaktívnych aplikácií, v rámci ktorých je možné klásť otázky, zapojiť sa do hlasovania a na záver sa stať výhercom hodnotných cien.

Neváhajte byť ONLINE!

TECHFORUM je už 23. februára 2021


LIVE STREAM

ORGANIZÁTOR

MEDIÁLNY PARTNER

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku.

SKGBC

Slovenská rada pre zelené budovy.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

MDL Expo

MDL Expo s.r.o.