Program 2021

Tu nájdete informácie o programe odbornej konferencie 2021.

PRIPRAVILI SME PRE VÁS

NAJATRAKTÍVNEJŠÍ PROGRAM ONLINE VERZIE KONFERENCIE E-TECHFORUM 2021

I. BLOK PREDNÁŠOK NA TÉMU: BEZPEČNOSŤ VNÚTORNÉHO PROSTREDIA BUDOV

09:00 - 09:25

SMARTSUN s.r.o., Ládyová Zuzana – Riadené vetranie v rodinných domoch a v bytoch. Zdravé a úsporné bývanie vďaka technológii BRINK

 • Výhody riadeného vetrania
 • Zdravotné riziká vnútorného prostredia
 • Úspora energií vďaka rekuperácii tepla
 • Dôležitosť kvality rozvodného systému
 • Vplyv netesnosti rozvodov na spotrebu energie

Prednáška v slovenskom jazyku

Ládyová Zuzana – je riaditeľkou spoločnosti Smartsun s.r.o., ktorá sa zaoberá projekciou a distribúciou vetracích systémov s rekuperáciou tepla a je dodávateľom Brink.

09:25 - 09:50

TROX KS Filter s.r.o., Býček Bohumil – Spôsoby využitia filtrácie pri zachytávaní vírusov

 • Systémy ventilácie vzduchu v uzavretých priestoroch
 • Správanie vírusov v kanceláriách, školských triedach a podobne
 • Spôsoby redukcie rizika infekcie
 • Účinné zariadenia na záchyt vírusov

Prednáška v českom jazyku

Býček Bohumil – v spoločnosti TROX KS Filter s.r.o. pracuje 7  rokov na pozícii Export Manager a je zodpovedný za predaj na zahraničných trhoch. Trox vyrába a distribuuje širokú paletu filtrov od rámčekových a puzdrových filtrov až po HEPA filtre a taktiež špeciálne filtre pre jadrové elektrárne v Čechách a na Slovensku. Vývojový a projektový tím umožňuje ponuku riešení ventilácie a záchytu škodlivých látok z ovzdušia na mieru.

09:50 - 10:15

COLTBURG, s.r.o., Pirč Peter – Bipolárna ionizácia a jej vplyv na kvalitu vnútorného prostredia /Integrácia bipolárnych ionizérov PLASMA AIR do VZT/

 • Vysvetlenie efektu bipolárnej ionizácie
 • Predstavenie produktov – bipolárnych ionizátorov Plasma Air
 • Znižovanie koncentrácie častíc PM 2.5 a PM 10 vo vnútornom prostredí
 • Eliminácia choroboplodných zárodkov vo vnútornom prostredí, deaktivácia vírusov vrátane Covid19
 • Deodorizácia priestorov s vysokým stupňom znečistenia vnútorného vzduchu

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Pirč Peter – je konateľom spoločnosti COLTBURG, s.r.o a v obore pracuje od 1997. Špecializuje sa na návrhy centrálnych klimatizačných systémov administratívnych budov a integráciu klimatizačných systémov do BMS

10:15 - 10:40

TION, Číž Andrej – Komplexná dekontaminácia vnútorného ovzdušia na medicínskej úrovni pomocou technológie TION

 • Prečo je téma kvality ovzdušia dôležitá?
 • Prečo nie je dekontaminácia ovzdušia len o víruse COVID 19?
 • Aké sú dnes technologické možnosti dekontaminácie ovzdušia?
 • Prečo riešenia od ruskej spoločnosti Tion?

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Číž Andrej – V súčasnosti pôsobí v spoločnosti  CLIMAPORT, s. r. o. ako Senior Consultant. V minulosti pracoval viac ako 20 rokov v oblasti IT a IKT. Dlhodobo sa venuje problematike inovácií a bol súčasťou tímu IT vývojárov, ktorí získali pre spoločnosť YMS, a. s., IT projekt roka 2011 za projekt Elektronický strážca seniorov. Do problematiky inovácií vo svete vzduchotechniky sa snaží priniesť interdisciplinárny prístup, ktorý má za cieľ pozrieť sa na riešenie problémov z hľadiska viacerých vedeckých a technických disciplín. Do oblasti vzduchotechniky prináša metódu typickú pre svet IT, a to systémovú integráciu. Integrácia zdanlivo nesúrodých systémov a riešení má priniesť kvalitnejšie ovzdušie v budovách.

10:40 - 11:05

REMAK a.s., Bližňák Jakub – Konštrukcia, návrh a údržba VZT zariadení pre náročné vnútorné prostredie

 • Výhody hybridného plášťa VZT jednotiek
 • Montáž a servis zariadení
 • Vhodné povrchové úpravy pre náročné aplikácie
 • Vetranie bazénových prevádzok
 • Riadenie a vizualizácia VZT jednotiek

Prednáška v českom jazyku

Bližňák Jakub – vedúci predaja pre oblasť Českej a Slovenskej republiky v spoločnosti REMAK a.s., ktorá je významným českým výrobcom VZT jednotiek. Vyštudoval Fakultu strojného inžinierstva VUT Brno, odbor Technika prostredia. V oblasti TZB pôsobí viac ako 10 rokov.

11:05 - 11:30

PANELOVÁ DISKUSIA K I. BLOKU – moderátor: prof. Ing. Petráš Dušan, PhD.

II. BLOK PREDNÁŠOK NA TÉMU: NOVÉ KONCEPCIE V OBLASTI CHLADENIA A VYKUROVANIA

11:30 - 11:55

ALFA LAVAL Slovakia s.r.o., Bednarič Branislav – Ako prispievajú doskové výmenníky tepla novej generácie k zvyšovaniu energetickej účinnosti

 • Globálne výzvy v oblasti energetiky
 • Trendy vo vývoji doskových výmenníkov tepla
 • Predstavenie dizajnu novej generácie
 • Kľúčové konštrukčné prvky výmenníkov ovplyvňujúce efektivitu prenosu tepla
 • Negatívne dôsledky predimenzovania doskových výmenníkov
 • Správna teplo-výmenná plocha

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Bednarič Branislav – Regionálny obchodný manažér pre oblasť strednej Európy a konateľ spoločnosti Alfa Laval Slovakia, ktorá je priamym zastúpením popredného svetového výrobcu technológií na prenos tepla. Je absolventom stavebnej fakulty STU v Bratislave a problematike doskových výmenníkov tepla v aplikáciách vykurovania a chladenia sa venuje viac ako 10 rokov.

11:55 - 12:20

CLIMAPORT s.r.o., Kupčík Juraj – Prínos chladiva R-32 pre nový koncept veľkých chladičov a tepelných čerpadiel CARRIER

 • Malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo
 • Chladivo R-32, strategické rozhodnutie pre veľké chladiče a tepelné čerpadlá
 • R-32 = dlhodobý horizont, alebo dočasné riešenie ?
 • Konštrukčné špecifiká a dizajn – úspora materiálu a priestoru
 • Vplyv R-32 na zníženie objemu chladiva
 • Kalkulácie investícií a návratností R-410A vs. R-32
 • Výpočet prevádzkových nákladov počas životného cyklu
 • Inovácie prinášajúce zníženie uhlíkovej stopy
 • Prínosy pre investorov, prevádzkovateľov a servisné organizácie

Prednáška v slovenskom jazyku

Kupčík Juraj – je obchodným riaditeľom v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom a optimalizáciou systémových riešení pre TZB technológie a súčasne je distribútorom značky CARRIER a ALFA LAVAL pre Slovenskú republiku.

12:20 - 12:45

GRUNDFOS s.r.o., Nemerád František – GRUNDFOS MIXIT – komplexné riešenie pre zmiešavané okruhy vo väčších objektoch

 • Použitie zmiešavaných okruhov v praxi (história, súčasnosť, budúcnosť)
 • Predstavenie all-in-one riešenia Grundfos MIXIT
 • Výhody pri montáži a uvádzania do prevádzky
 • Riadenie čerpadiel a zmiešavacích uzlov v systémoch HVAC
 • Možnosti komunikácie a vzdialeného dohľadu v moderných aplikáciách

 

Prednáška v českom jazyku

Nemerád František – projektový manažér CBS v spoločnosti Grundfos pracuje na rôznych pozíciách od roku 2013 a postupne sa vypracoval na pozíciu projektového manažéra pre Českú republiku. Podieľal sa na realizácii celej rady významných projektov v oblasti komerčnej výstavby.

12:45 - 13:10

SAMSUNG Electronics Czech and Slovak, s.r.o. , Píš Andrej – Klimatizácie bez prievanu s čistením vzduchu

 • Nástenné klimatizácie s funkciou čistenia vzduchu
 • Čistiaca funkcia výparníka – freeze wash
 • Samsung Wind-FreeTM kazetové jednotky s panelmi s funkciou čistenia vzduchu
 • Vplyv Wind-FreeTM chladenia na pokožku
 • Budúcnosť ovládania klimatizácií a zariadení v domácnosti

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Píš Andrej – v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. pracuje ako Key account manager a má na starosti predaj klimatizačných jednotiek Samsung na Slovensku. Vyštudoval Slovensku technickú univerzitu v Bratislave Strojnícku fakultu, odbor tepelná technika a technika prostredia. V odvetví pôsobí od roku 2004.

13:10 - 13:35

VIESSMANN s.r.o., Garai Dušan – Kombinovaná prevádzka tepelných čerpadiel vzduch-voda typu Energycall s kondenzačným kotlom typu Vitocrossal.- projekt súkromná ZŠ Guliver Banská Štiavnica

 • Teplotechnické normy A1a A0
 • Kondenzačné kotly – Vitocrossal
 • Tepelné čerpadlá- Energycall
 • Solárne systémy- Vitosol
 • Kombinovaná výroba tepla a chladu- schéma zapojenia- Tepelné čerpadlá s kotlom a termickými kolektormi

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Garai Dušan – pracuje v spoločnosti Viessmann s.r.o. Bratislava 19 rokov na pozícii vedúci predaja. Vyštudoval STU Strojnícka fakulta v odbore tepelná energetika. Spoločnosť Viessmann patrí k popredným svetovým výrobcom zdrojov tepla, chladu a regulačnej techniky.

13:35 - 14:00

PANELOVÁ DISKUSIA K II. BLOKU – moderátor: Behúl Peter, MBA

E-TECHFORUM 2021 sa konalo 23. februára od 9:00 prostredníctvom LIVE PRENOSU, ktorého záznam nájdete na našej úvodnej stránke.

Počas VII. ročníka konferencie vystúpili poprední odborníci z HVAC odvetvia, ktorí priniesli inovatívne pohľady na aktuálnu tému bezpečnosti a noviniek z oblasti TZB.

Publikum bolo s našimi odborníkmi prepojené prostredníctvom interaktívnej aplikácie, v rámci ktorej mohli klásť otázky, zapojiť sa do hlasovania a na záver sa traja šťastlivci stali výhercami hodnotných cien.

TECHFORUM 2022 už opäť o rok!

ORGANIZÁTOR

MEDIÁLNY PARTNER