Program 8.2.2023


HLAVNÁ TÉMA : ENERGETICKÁ KRÍZA - príležitosti a riešenia v oblasti technického zabezpečenia budov

I. BLOK PREDNÁŠOK

9:00 - 9:20

BUDOVY PRE BUDÚCNOSŤ, Ing. Richard Paksi – Obnova budov: príležitosti a výzvy v čase energetickej krízy

Obnova budov sa stala v posledných rokoch jednou z najvýznamnejších priorít nie len Európskej Únie ale aj Slovenskej republiky. Energetická kríza potrebu dekarbonizácie budov však ešte viac umocnila. V najbližších rokoch bude Slovensko čeliť obrovským príležitostiam z pohľadu masívnych finančných zdrojov ako aj novým politikám, ktorých cieľom je znásobiť tempo obnovy budov. Koľko nových financií možno očakávať v tomto sektore a aké nové výzvy, príležitosti či trendy prinesie najdôležitejšia legislatíva predstaví Richard Paksi vo svojom príspevku.

 

Prezentácia v slovenskom jazyku.

9:25 - 9:45

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o., Ing. Vladimír Orovnický – Ako energetická kríza zmení potrebu vzdelávania

 

Prezident Slovenskej asociácie pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá. Generálny riaditeľ Daikin Slovakia.

 

Potreba vytvárania a implementácie  energeticky efektívnych riešení je aktuálne jednou z najžiadanejších komodít na trhu a je jasné, že  tento trend bude definitívne aj naďalej rásť. Vývoj energeticky efektívnej technológie nie je priamo v našich rukách, ale návrh, inštalácia, používanie a servis sú veci ktoré vieme priamo ovplyvniť. Ich vplyv na energetickú efektívnosť môže byť väčší ako väčšinou predpokladáme a je veľmi motivačný pre všetky subjekty. Vzdelávanie a efektivita budú v budúcnosti kľúčom  k energetickej efektívnosti budov. Ako tento kľuč vnímame v Daikine predstavíme v našom príspevku.

 

Prezentácia v slovenskom jazyku.

9:50 - 10:10

HOVAL SK, spol.s.r.o., Ľubomír Šardík a Milan Hadbavný – Systémové riešenie Hoval – case study v Nitre

Prezentácia o systémovom riešení od spoločnosti Hoval vo výrobnom závode v Nitre približuje použitie halovej vzduchotechniky v kombinácii s plynovými kondenzačnými kotlami. Ukážeme si aj možnosti použitia obnoviteľných zdrojov energie v priemyselných budovách pre dosiahnutie vyššej efektivity a úspor.

 

Ľubomír Šardík pracuje na pozícii Technical engineering support pre vzduchotechniku vo firme Hoval. Pred tým 6 rokov v odvetí domácej vzduchotechniky v

spolupráci s mnoho firmami na Slovensku aj v zahraničí.

Milan Hadbavný pracuje v spoločnosti Hoval na pozícii Area Sales Manager. V prešovskom regióne sedem rokov zabezpečuje predaj a technickú podporu v oblasti vykurovacej techniky a vzduchotechniky.

 

Prezentácia v slovenskom jazyku.

10:15- 10:30

COFFEE BREAK

10:30 - 10:50

VIESSMANN s.r.o., Ing. Dušan Garai – Technológie Viessmann pre znižovanie uhlíkovej stopy

 

Ing. Dušan Garai – pracuje v spoločnosti Viessmann s.r.o. Bratislava 19 rokov na pozícii vedúci predaja. Vyštudoval STU Strojnícka fakulta v odbore tepelná energetika. Spoločnosť Viessmann patrí k popredným svetovým výrobcom zdrojov tepla, chladu a regulačnej techniky.

Rekonštrukcie budov otvárajú možnosti optimalizácie nielen tepelnoizolačných vlastností budov, ale aj technologického vybavenia. Značka Viessmann je známa svojou nemeckou precíznosťou a komplexnými systémovými riešeniami, ktoré optimálne fungujú aj pri obnove budov.

 

Prezentácia v slovenskom jazyku.

10:55 - 11:15

CLIMAPORT s.r.o., Peter Behúl, MBA – Zavádzanie alternatívnych a prírodných chladív a ich vplyv na cenu produktov, inštalácií a servisu

 • Nové legislatívne opatrenia EK a ich implementácia v SR.
 • Aké máme možnosti ?
 • Vplyv na nárast cien výrobkov.
 • Ako sa to prejaví na celkovej cene inštalácie pri kat. A2L, A3 vs. A1 ?
 • Pripravenosť a požiadavky na inštalačné a servisné firmy.
 • Vplyv na nárast cien služieb.
 • Predikcia možného vývoja v nasledujúcom období, s čím začať a aké by mali byť pre nás priority.

Prezentácia v slovenskom jazyku.

11:20 - 12:20

PRESTÁVKA NA OBED

II. BLOK PREDNÁŠOK

12:20 - 12:40

SEVEN ENERGY s.r.o., Ing. Tomáš Voříšek – Synergia tepelných čerpadiel s kogeneračnou jednotkou

Zatiaľ čo kogeneračné jednotky na zemný plyn sa stali postupne štandardným energetickým riešením v sektore teplárenstva, priemyselné tepelné čerpadlá na získanie tejto pozície ešte len čakajú. Cieľom príspevku je upozorniť na niekoľko synergických efektov, ktoré môže kombinácia oboch vysokoúčinných energetických zdrojov prinášať – a dokázať, že integrovaným riešením tohto typu patrí blízka aj vzdialená budúcnosť. Zvlášť s ohľadom na očakávanú elektrifikáciu a dekarbonizáciu trhu s teplom, ktorá sa do roku 2030 začne významne presadzovať aj v stredoeurópskom regióne.

 

Text prezentácie v anglickom jazyku.

Prezentácia v českom jazyku.

12:45 - 13:05

SAMSUNG Electronics Czech and Slovak, s.r.o. , Ing. Marek Šoška – Vykurovanie tepelným čerpadlom s požiadavkou na vysokú teplotu vykurovacej vody

Ing. Marek Šoška – v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. pracuje od roku 2021 ako PreSales engineer a má na starosti podporu pre projektantov. Vyštudoval Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite v Žiline, odbor technika prostredia. Z predošlého pôdobenia má skúsenosti s návrhmi a realizáciou tepelných čerpadiel, sálavých chladiacich a vykurovacích systémov.

Prezentácia v slovenskom jazyku.

13:10 - 13:30

ROBERT BOSCH, spol. s.r.o., Ing. Rudolf Nováček – Progresívne riešenia zdrojov tepla pre budúcnosť

Ing. Rudolf Nováček, teamleader obchodného tímu Buderus pre Slovensko

 

Vyštudoval strojnícku fakultu STU v Bratislave, odbor hydraulické a pneumatické mechanizmy. Pre značku Buderus pracuje od roku 1999, najskôr ako obchodno-technický zástupca pre západné Slovensko, od roku 2019 na pozícii vedúceho obchodného tímu Buderus. Má bohaté skúsenosti s návrhom technických riešení v oblasti klasických aj regeneratívnych tepelných zdrojov, ako aj ich inštaláciou a prevádzkou

Prezentácia v slovenskom jazyku.

13:35 - 13:50

COFFEE BREAK

13:50 - 14:10

MANDÍK a.s., Ing. Milan Byčan – Vhodný návrh rekuperačných VZT jednotiek pre vetranie hál náročných výrobných prevádzok

V dnešnej dobe zvyšujúcich sa cien všetkých energií je extrémne dôležité venovať sa spätnému získavaniu tepla aj z náročných výrobných procesov, dokonca aj pri tých, pri ktorých sa s rekuperáciou predtým vôbec neuvažovalo a ktoré spadajú do výnimiek Nariadenia komisie (EU) 1253/2014 tzv. . Je potom na každom majiteľovi výrobnej haly či prevádzky, či chce sám investovať do technológií, ktoré sú schopné mu ušetriť každoročné náklady na energie alebo nie.

Pokiaľ sa investor nakoniec rozhodne do týchto technológií investovať, tak sa spoločnosť Mandík snaží vypočuť jeho prosby a nájsť cestu, ako zrekuperovať energie aj v tých najnáročnejších prevádzkach.

Na TECHFORE 2023 budeme prezentovať niektoré príklady aplikácií z Česka a Slovenska a tiež vhodný spôsob voľby VZT komponentov do týchto náročných prevádzok.

 

Prezentácia v českom jazyku.

14:15 - 14:35

SIEMENS s.r.o., Ing. Patrik Brieška – Novinky v riadiacich systémoch pre budovy od spoločnosti Siemens

 

Ing. Patrik Brieška je absolventom študijného odboru „Automatizácia a informatizácia strojov a procesov“ na Sjf STU v Bratislave. V spoločnosti Siemens začal pracovať v roku 2018 ešte ako študent. Začínal na divízii Digital Industry, v roku 2020 sa presunul na divíziu Smart Infrastructure. Tu sa venuje riadiacim a dispečerským systémom pre budovy v rámci oddelenia Building Products.

 

Oblasť merania, regulácie a inteligencie budov častokrát nie je ako priorita pri navrhovaní systémov, no pri jej správnom a optimálnom návrhu dokáže efektívne šetriť možné ďalšie náklady, ktoré môžu vznikať nesprávnym prevádzkovaním už obnovenej budovy, meranie a regulácia prispieva znižovaniu uhlíkovej stopy. Siemens ako svetový líder v tejto oblasti priblíži trendy a možnosti ako efektívne navrhovať a používať riadiace systémy.

 

Prezentácia v slovenskom jazyku.

14:40 - 14:55

TOMBOLA

V INFOMARKETE NÁJDETE AJ TIETO SPOLOČNOSTI:


FLAIR, a.s., Ing. Anton Šalátek

Anton Šalátek je riaditeľom organizačnej zložky Slovensko firmy Flair, a.s.  V roku 2004 založil na Slovensku organizačnú zložku firmy Flair, a.s. so zameraním na dovoz, predaj a servis zvlhčovačov, odvlhčovačov a ďalšieho sortimentu. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a výstav s cieľom prispieť k lepšej znalosti danej problematiky. Za úspech považuje zmenu myslenia projektantov, inštalatérov a užívateľov, ktorí už neberú zvlhčovanie ako komfort, ale ako štandard.

Prezentované výrobky:

Condair DL – Adiabatický hybridný zvlhčovač

Adiabatický HYBRIDNÝ zvlhčovač Condair DL s veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie a vysokou účinnosťou zvlhčovania, ktorá výrazne šetrí prevádzkové náklady. Zvlhčovač pozostáva z primárneho nízkotlakého rozprašovania demineralizovanej vody cez špeciálne nerezové trysky a sekundárneho odparovania cez keramické kazety. Prevádzka je možná výhradne na demineralizovanú vodu vyrobenú z pitnej vody a celkovej tvrdosti 0°dH a vodivosti od 5-15 yS/cm. O hygienu sa stará patentovaný systém riadenej ionizácie vody Iónmi striebra – Hygiene Plus.

 

Condair RS – Elektrický parný odporový zvlhčovač

Elektrický parný ODPOROVÝ zvlhčovač Condair RS Visual s patentovaným systémom automatického odstraňovania vodného kameňa, vlhčením do vzt komory (potrubia) / priestoru a možnosťou autonómnej plynulej regulácie. Zvlhčovač štandardne obsahuje RFI – hlášky prevádzkových stavov. Prevádzka zvlhčovača je možná na pitnú vodu alebo plne demineralizovanú vodu vyrobenú z pitnej vody spĺňajúcu normu STN pre pitnú vodu. Celková tvrdosť 0°dH a vodivosť 7-25 yS/cm.


GRUNDFOS s.r.o., Ondrej Cabák a Jaroslav Kováčik

V spoločnosti Grundfos ponúkame kompletný rad riešení čerpacej techniky pre komerčné budovy, priemyselné procesy a verejné služby, dodávku komunálnej vody a mnoho ďalších. Či už sa teda snažíte zabrániť riziku legionely v nemocnici, optimalizovať výmenu vzduchu v kancelárii s otvoreným priestorom alebo zvýšiť komfort pre hotelových hostí, môžeme Vám pomôcť nájsť najlepšie riešenie pre Vaše potreby.

V infomarkete uvidíte: Grundfos Mixit – jednoduché zostavenie optimálnej zmiešavacej slučky.

 

 


ISOVER- Saint – Gobain Construction Products, s.r.o., Soňa Pozsonyiová a Jozef Lackovič

V infomarkete predstavíme tieto systémy:

 • Systém Climaver:

CLIMAVER® je izolované samonosné vzduchotechnické potrubie zabezpečujúce distribúciu upravovaného vzduchu pre účely klimatizácie, vykurovania a vetrania. Systém Climaver má vysokú zvukovú pohltivosť až 85%. Trieda vzduchotesnosti D.

CLIMAVER® dokazuje svoju opodstatnenosť v mnohých krajinách sveta a s viac ako 180 mil. m2 dodaných výrobkov ponúka najvyššiu kvalitu spolu s výraznými úsporami nákladov v oblasti: administratívnych a rezidenčných budov, obchodných centier, letísk, hotelov, nemocníc, výškových budov, polyfunkčných domov. Nezaťažuje existujúce konštrukcie, uľahčuje prácu pri výrobe a inštalácii vzduchovodov. Spája všetky časti systému, cez ktorý je vzduch nasávaný, upravovaný, vedený a vypúšťaný. Zaisťuje tichú prevádzku potrubného rozvodu VZT. Vďaka svojim vlastnostiam je vzduchotechnický systém energeticky úspornejší (znižuje náklady v investičnej i prevádzkovej fáze).

 • Protipožiarny systém Ultimate Protect

Protipožiarny systém pasívnej ochrany kruhového a hranatého vzduchotechnického potrubia určený na dosiahnutie požiarnej odolnosti pre zvislú aj vodorovnú orientáciu potrubia pri pôsobení ohňa zvonka aj zvnútra potrubia (typ požiaru A, B).

 • Izolačné materiály ISOVER pre ochranu VZT potrubia

Rohože a dosky zo skleného a čadičového vlákna, ktoré slúžia na tepelnú a akustickú izoláciu VZT potrubí.

 • Keďže je téma energetická kríza, že v rámci kurenárskeho sveta odprezentujeme aj naše ISOVER Izolačné puzdro PR 65 AL

Izolačné puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov, so zámkom zamedzujúcim tepelným stratám cez pozdĺžnu drážku. Výrobok môže byť opatrený povrchovou úpravou z hliníkovej fólie vystuženej mriežkou zo sklených vlákien. Puzdro s polepom je na pozdĺžnom spoji opatrené presahom fólie so samolepiacou páskou pre dokonalé uzavretie puzdra.


DANFOSS, spol. s r.o., Ivan Šuhajda

Spoločnosť Danfoss navrhuje technológie, ktoré umožňujú svetu zajtrajška vytvárať lepšiu budúcnosť. Energeticky úsporné technológie umožňujú vytvárať inteligentné komunity a priemyselné oblasti s cieľom vyrábať zdravšiu a príjemnejšiu klímu v našich budovách a domácnostiach.

V infomarkete Vám predstavíme produkty a riešenia, ktoré Vám pomôžu znížiť energetickú náročnosť vašich budov a priestorov a zvýšiť ich komfort.

Pripojovaciu sadu AB-QM 4.0 Flexo na uľahčenie a urýchlenie inštalácie fancoilových jednotiek (FCU). Všetky prvky sú poskladané do kompaktnej pripojovacej sady. Každý jeden set je po zložení preverený tlakovou skúškou. Tým sú odstránené všetky netesnosti, ktoré by inak mohli vzniknúť na stavbe.

Danfoss Ally™ digitálne radiátorové hlavice vám poskytuje všetky výhody plnohodnotného inteligentného systému vykurovania – jednoduchou a ľahko použiteľnou aplikáciou. S Danfoss Ally™ získate plnú kontrolu nad svojím radiátorom a nad Vašími účtami za vykurovanie. Prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek, nech ste doma alebo na cestách.

Multifunkčné termostatické cirkulačné ventily MTCV poskytujú jednoduché a spoľahlivé riešenie pre zvýšenie energetickej účinnosti a stabilizovanie teploty v systémoch cirkulácie teplej pitnej vody. Zároveň zabezpečujú ochranu pred Legionellou. Tieto ventily dosahujú najkratšiu dobu návratnosti investície v priemere 6 mesiacov až 1 rok!

Bytové výmenníkové stanice EvoFlat 4.0 Predstavujú sériu modulárnych bytových staníc so samočinnou reguláciou pre decentralizované vykurovacie systémy v bytoch a apartmánoch. Bytové stanice poskytujú obyvateľom komfortné vykurovanie a teplú pitnú vodu na požiadanie s najvyššou energetickou účinnosťou. Ukážeme Vám, ako viete pomocou bytových staníc znížiť investičné náklady na Váš projekt a skrátiť dobu realizácie.

Konferencia sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex v Nitre

ORGANIZÁTOR

MEDIÁLNI PARTNERI

GARANTI